ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DỤC ĐẠT

瀏覽人次: 2984

Nội quy

* 108學年度學則中越雙語版-Chính sách học tập

👉Download : 108學年度學則中越雙語版-Chinh sach hoc tap.pdf

* 校內急難紓困金 Quỹ cứu trợ khẩn cấp:


👉Download : 急難紓困金設置管理辦法.pdf

👉Download : 育達科技大學_學生急難紓困金申請表.pdf

* 新南向計畫辦公室設置要點 Những điểm chính của việc thiết lập văn phòng Dự án tân hướng Nam:

👉Download : 新南向計畫辦公室設置要點.pdf

* 新南向產學合作國際專班學生校外實習實施要點 Những điểm chính khi Thực tập ngoài trường:

👉Download : 新南向產學合作國際專班學生校外實習實施要點_含越南語及印尼文 .pdf


👉Download : 育達科大學生校外實習中止轉換實習機構申請表_含越南文_印尼文.docx

👉Download : 學年新南向產學合作國際專班.docx

* 溫馨銀行 Ngân hàng tình thương:


👉Download : 溫馨銀行申請表-越南語 Đơn xin học bổng ngân hàng tình thương.pdf

👉Download : 溫馨銀行-施行要點-越南語 Khoản mục thực hiện.pdf

* 獎助金辦法Phương thức tài trợ:


👉Download : 助學金 Học bổng.pdf

* 新冠肺炎防疫宣導資料-Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19-越語

👉Download : 新冠肺炎防疫宣導資料-Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19-越語.pdf

* 無菸校園宣導-Tuyên truyền cấm hút thuốc trong khuôn viên trường


👉Download : 無菸校園宣導-Tuyên truyền cấm hút thuốc trong khuôn viên trường.pdf

* 部分時間工作勞工勞動契約 Hợp đồng làm thêm


👉Download : 部分時間工作勞工勞動契約 Hợp đồng làm thêm .pdf

* 校內外人身安全防範宣導-Đường dây báo án khẩn cấp

👉Download : 校內外人身安全防範宣導-Đường dây báo án khẩn cấp.docx

* 交通安全宣導-Tuyên truyền an toàn giao thông

👉Download : 交通安全宣導-Tuyên truyền an toàn giao thông.pptx