ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DỤC ĐẠT

瀏覽人次: 3787

Viện du lịch và khách sạn

Viện du lịch và khách sạn

   Trường đáp ứng nhu cần phát triển công nhiệp, năm 102 thành lập viện Giải trí và sáng tạo, tiếp nhận khoa Quản lý giải trí thuộc viện Quản lý kinh doanh thành lập vào năm 91, khoa Quản lý thể thao giải trí thành lập năm 95, Khoa quản lý khách sạn thành lập năm 100, Khoa thiết kế đa phương tiện và trò chơi thành lập năm 95. Liên kết với Khoa thiết kế thời trang thuộc viện khoa học nhân văn và xã hội thành lập năm 100.
  Quan niệm giáo dục của trường là (truyền cảm hứng tư duy sáng tạo, các kĩ năng phục vụ chuyên môn), dựa vào quan niệm giáo dục này sinh viên trường có thể tạo tầm nhìn cho tương lai (tạo ra một đơn vị học tâp không thể thiếu được cho sự phát triển tài năng sáng tạo giải trí ). Để đạt được tầm nhìn và mục tiêu này, học viện chủ động tích cực quảng bá, nuôi dưỡng du lịch giải trí, sáng tạo văn hóa, tài năng thực tế trong lĩnh vực như cuộc sống lành mạnh, sinh viên có thể ngay lập tức đi làm sau khi tốt nghiệp, học tập tại trường học được thực hành với các ứng dụng tại nơi làm việc.

This is an image ● Khoa Quản lý Du lịch và Giải trí (trước đây là Khoa Quản lý Kinh doanh Giải trí) Hệ chính quy: hệ thạc sĩ 4 năm Hệ tại chức:Lớp thạc sĩ cho người đã đi làm(hệ 4 năm/hệ 2 năm)/lớp thạc sĩ cho quân nhân(hệ 4 năm) Hệ tại chức dành cho quân nhân: Lớp thạc sĩ cho người đã đi làm(hệ 4 năm/hệ 2 năm)
● Khoa quản lý thể thao giải trí (hệ 4 năm)
● Khoa quản lý khách sạn (hệ 4 năm)
● Khoa thiết kế thời trang (hệ 4 năm/hệ 2 năm)