ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DỤC ĐẠT

瀏覽人次: 4619

Trung Tâm giáo dục đại cương

Trung Tâm giáo dục đại cương
  Từ khi trường thành lập, trường đã hướng tới một trường đại học kinh doanh với một nền giáo dục toàn diện. Quy hoạch nội dung giáo dục tổng quát , tập trung vào đạo đức, chăm sóc giáo dục đời sống, văn hóa nhân văn, dịch vụ học tập và phát triển quyền công dân, mở rộng tầm nhìn vĩ mô lịch sử và tôn trọng đa văn hóa, đa dạng trí tuệ và năng lực cốt lõi cơ bản, phát triển cân bằng của giáo dục phổ thông và giáo dục chuyên nghiệp .
  Ngoài quan niệm của trường về sự thành lập của người sáng lập tiến sĩ Vương Quảng Á (đạo đức , đổi mới, chất lượng, hiệu xuất) tập trung vào giá trị cốt lõi của giáo dục cơ bản, đồng thời chủ động xây dựng chương trình với những đặc điểm chung theo xu hướng toàn cầu hóa , với việc thực hiện (Hộ chiếu giáo dục phổ thông ), tổ chức một loạt các khóa học không chính thức như âm nhạc, kịch nghệ, biểu diễn và bài phát biểu để giới thiệu các đặc điểm văn hóa của trường và nuôi dưỡng phẩm chất văn hóa của sinh viên.