ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DỤC ĐẠT

瀏覽人次: 4761

Lịch sử trường học

●Nguồn gốc
  Trường được thành lập do tiến sĩ Vương Quảng Á và vợ ông là nữ sĩ Thái Tú Loan, Đầu năm 1991 chuyển từ Đài Bắc, Tân Trúc, YiLan và những nơi khác, tháng 9 cùng năm đề xuất kế hoạch thành lập trường được đưa lên bộ giáo dục, sau đó năm 1995 đã được bộ giáo dục chấp nhận. Năm 1997 được cấp giấy phép thành lập bắt đầu công việc xây dựng.

●Tìm địa điểm
  Hoàng Sáng Biện dự kiến thành lập một cơ sở giáo dục đại học ở khu vực Đài Bắc, tích cực tìm kiếm địa điểm lý tưởng,chỉ ra cho chính phủ rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, phân tán tài nguyên giáo dục đại học để tăng cường sự thịnh vượng của huyện Miêu Lật, sau đó được lựa chọn vì thiếu trường đại học ở khu vực trung tâm huyện Miêu Lật.

●Quảng bá thịnh vượng
  Ban đầu trường nộp đơn xin thành lập " cao đẳng kinh tế thương mại Dục Đạt ",vì thời điểm đó tại Miêu Lật chưa có trường đại học nào, nguyên nhân chảy máu chất xám các tiêu chuẩn về kinh doanh, giáo dục không có cách nào quảng bá, nâng cao văn hóa và giáo dục địa phương, phát huy sự phát triển thịnh vượng của miền trung tại phiên họp đầu tiên của hội đồng quản trị vào tháng 8 năm 1997 bằng cách nộp đơn lên bộ giáo dục để đổi tên thành "cao đẳng công nghệ doanh nghiệp Dục Đạt", tháng 9 cùng năm đã được bộ giáo dục và đào tạo thông qua.

●Khởi công xây dựng
  Trường bắt đầu tiến hành xây dựng vào ngày 19 tháng 10 năm 1997. Tháng giêng năm sau được chính quyền Miêu Lật cấp phép xây dựng. Sau khi hoàn thành cấp phép, công tác xây dựng được bắt đầu vào mùng 2 của tháng tiếp theo, giai đoạn đầu tiên xây dựng khu vực trung tâm, kí túc xá sinh viên, sân thể thao và các tiện nghi khác nhau sẽ bắt đầu. Tháng 7 năm 1999 giai đoạn đầu của dự án đã hoàn thành. Vào tháng 9 được bộ tài chính, bộ khoa học công nghệ và bộ giáo dục đào tạo tuyển chọn, khoa kế toán, quản lý thông tin, quản trị doanh nghiệp và tiếng anh ứng dụng là một trong những khoa được trường tuyển dụng vào những năm đầu tiên.

●Sự thành lập các khoa
  Tháng 9 năm 1999 trường bắt đầu thành lâp khoa tài chính ngân hàng , kế toán , công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh và anh ngữ ứng dụng, với 5 khoa có thể tuyển sinh. Năm 2000 đã được phê duyệt bổ sung khoa tiếp thị và quản lý thông tin, kinh tế ứng dụng. Năm 2001 thành lập phòng nghiên cứu quản lý thông tin và quản lý doanh nghiệp đã có bước tiến triển lớn. Năm 2002 trường thành lập khoa luật tài chính và khoa mầm non, quản lý giải trí ,tiếng Trung ứng dụng "được đổi thành khoa tryền thông Trung Quốc" và bốn khoa khác.
  Từ năm 2003 đến năm 2004, để thực hiện cả mục tiêu giảng dạy lý thuyết và thực hành, nhà trường đáp ứng được các nhu cầu chuyên môn của các phòng ban khác nhau và cung cấp cho sinh viên các cơ hội học tập và thực tiễn. Các lớp học chuyên nghiệp để cung cấp cho giáo viên và sinh viên các thiết bị và nguồn lực tốt nhất. Sau khi thành lập khoa quản lý giải trí thể thao và khoa thiết kế đa phương tiện và trò chơi vào năm 2006, chương trình thạc sỹ về quản lý Marketing và Logistics được thành lập năm 2008. Đến năm 2009 được bộ giáo dục phê chuẩn chương trình thạc sỹ về quản lý thể thao giải trí , năm 2010 viện quản lý thể thao giải trí chính thức tuyển sinh. Trong năm 2011, để đáp ứng các nhu cầu xã hội và triển vọng công nghiệp, ba khoa mới là khoa quản lý giải trí, khoa chăm sóc và giáo dục trẻ em và khoa chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội đã được thành lập.
  Hiện tại trường có bốn viện, bao gồm quản lý, giải trí, tài chính, nhân văn và xã hội và 16 chuyên ngành, với tổng số 8000 sinh viên, trường có quy mô trường đại học kinh doanh toàn diện về giảng dạy và nghiên cứu. Điều đáng được tôn vinh là nhờ sự nỗ lực chung của giáo viên và học sinh toàn trường, trường chính thức nhận được quyết định từ bộ giáo dục, cải cách lại cơ cấu thành công, ngày 1 tháng 8 năm 2009 trường đổi tên thành đại học thương mại khoa học và công nghệ Dục Đạt. Nhận được sự công nhận của xã hội vì sự đóng góp cống hiến cho giáo dục nước nhà . Sau đó, ngày mùng 1 tháng 8 năm 2013 được đổi tên thành đại học khoa học Dục Đạt và mở ra một trang mới trong lịch sử.