ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DỤC ĐẠT

瀏覽人次: 5310

Đơn vị học tập

Viện khoa học và công nghệ sáng tạo
● Khoa quản lý thông tin (hệ thạc sĩ, hệ đại học 4 năm)(Hệ tại chức: Lớp thạc sĩ cho người đã đi làm/lớp thạc sĩ cho quân nhân( 4 năm))
Khoa quản lý tiếp thị và Logistics Hệ chính quy: hệ thạc sĩ 4 năm Hệ tại chức: lớp thạc sĩ cho quân nhân(4 năm/ 2 năm)
● khoa truyền thông đa phương tiện và thiết kế trò chơi
● Khoa kỹ thuật và ứng dụng IOT (hệ đại học 4 năm)
  Viện nhân văn và khoa học xã hội ● Khoa ứng dụng tiếng Nhật (hệ 4 năm) ● Khoa chăm sóc và giáo dục trẻ em
Hệ chính quy: 4 năm
Hệ tại chức : 2 năm ● Khoa chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội (hệ 4 năm/hệ 2 năm)       Viện du lịch và khách sạn ● Khoa Quản lý Du lịch và Giải trí (trước đây là Khoa Quản lý Kinh doanh Giải trí)
Hệ chính quy: hệ thạc sĩ 4 năm
Hệ tại chức:Lớp thạc sĩ cho người đã đi làm(hệ 4 năm/hệ 2 năm)/lớp thạc sĩ cho quân nhân(hệ 4 năm)
Hệ tại chức dành cho quân nhân: Lớp thạc sĩ cho người đã đi làm(hệ 4 năm/hệ 2 năm) ● Khoa quản lý thể thao giải trí (hệ 4 năm) ● Khoa quản lý khách sạn (hệ 4 năm) ● Khoa thiết kế thời trang (hệ 4 năm/hệ 2 năm)   Kiến thức tổng quát ● Trung tâm giáo dục đại cương.