ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DỤC ĐẠT

瀏覽人次: 857

Trang thiết bị của trường

Thiết bị thể thao

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, ngoài các phòng tập của các môn học cần sử dụng đến phòng tập không mở tự do, từ 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày sinh viên có thể mang thẻ sinh viên đến phòng thể thao y tế để mượn tất các các loại đồ dùng thể thao. Thiết bị thể thao của trường gồm ,phòng tập GYM, trung tâm hoạt động, lớp học nhảy, phòng bóng bàn, sân bóng rổ. Để biết chi tiết, vui lòng liên hệ với từng đơn vị quản lý.
Tên đơn vị thể thao Ngày Thời gian mở cửa Đơn vị quản lý
phòng tập GYM/td> Thứ hai đến thứ 5 Theo như thông báo Quản lý thể thao giải trí
Trung tâm hoạt động sinh viên Thứ hai đến thứ 6 Ngoài các môn học cần sử dụng không mở tự do, khoảng thời gian khác sinh viên đều có thể lên mạng viết đơn xin sử dụng Nhóm hoạt động ngoại khóa
Lớp học nhảy Thứ hai đến thứ 5 1.Cần xin trước khi sử dụng
2.Thời gian sử dụng từ 17:30-21:30
Quản lý thể thao giải trí
phòng bóng bàn Thứ hai đến thứ 6 1.Từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần không mở cửa tự do trong thời gian từ 8:30 đến 21:30.
2.Thứ 6 ngoài lớp học bóng bàn cần sử dụng ra, các khoảng thời gian khác đều có thể sử dụng
phòng thể thao y tế
sân bóng rổ,sân bóng chuyền Thứ hai đến thứ 6 Từ thứ 2 đến thứ 6 ngoài các môn học cần sử dụng đến sân tập sẽ không mở cửa tự do, khoảng thời gian khác sinh viên tự do sử dụng phòng thể thao y tế
Bóng và các thiết bị khác Từ thứ hai đến thứ 5 Từ thứ 2 đến thứ 6 ngoài các môn học cần sử dụng đến sân tập sẽ không mở cửa tự do, khoảng thời gian khác sinh viên tự do sử dụng,17:00 đến 19:00. phòng thể thao y tế